آرشیو آبان ماه 1399

ارائه دهنده خدمات مدیریت شبکه های اجتماعی

معرفی ایران آکسفورد به عنوان بهترین آموزشگاه زبان ایران

معرفی آموزشگاه زبان ایران آکسفورد

بسیاری از زبان آموزان آموزشگاه زبان ایران آکسفورد را به دلیل سطح استانداردهای بالای این موسسه زبان میشناسند، استانداردهای آموزش زبان آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همراه با پیشرفت‌های حوزه آموزش زبان تغییر مییابد و به همین دلیل زبان آموزان از کیفیت بالای آموزش اطمینان داشته باشند، آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دارای افتخارات بسیار زیادی میباشد که این موسسه زبان را به بهترین آموزشگاه زبان در تهران و ایران تبدیل کرده است، به برخی از این افتخارات انحصاری در زیر اشاره میکنیم:

  1. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد عضو کانون دبیران دانشگاه آکسفورد میباشد.
  2. موسسه زبان ایران آکسفورد تنها موسسه زبان در ایران می باشد که در لیست آموزشگاه های زبان British Council  ثبت شده است.
  3. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد عضو کانون آموزش زبان British Council می باشد.
  4. آموزشگاه زبان ایران Subscriber  اصلی Oxford University Press می باشد.

برای مطالعه بیشتر در رابطه با آموزشگاه ایران آکسفورد کافیست روی لینک آموزشگاه زبان ایران آکسفورد کلیک کنید.
۱ ۰